UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆
UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆

UACC光纤模块 SFP/SFP+ 多模/单模 千兆/万兆

2023-12-16  

Ubiquiti优倍快UBNT原厂万兆/千兆光纤模块
低功耗长距离即插即用免维护 兼容第三方品牌 多型号可选

139.00 原价¥699.00元
每人限购10件
项目接洽
售前销售
UBNT商城
会员登录